1940.10.16-1943.12.31_US Army, mobilisation cards

1940.10.16-1943.12.31_US Army, mobilisation cards

За време на Втората Светска војна меѓу 16 милиони луѓе мобилизирани во војската на Соединетите Американски Држави, (регрутирани во седум наврати од 16. октомври 1940 година до 31. декември 1943 година) има и голем број што се со потекло од Македонија. Во документите со кои станувале дел од американската војска како земја на потекло ја наведувале Македонија.
Тие не ја заборавиле својата родна земја и во полето “Birth State Or Country” (родна земја) истакнале дека се од “Macedonia” (Македонија).