1950_ЦИА извештај за Пирин

1950_ЦИА извештај за Пирин

Документ од 1950 година во кој се тврди дека Бугарија сакајќи да ги привлечи им ветувала на Македонците македонска држава која би била под заштита на Кремљин.
Но мнозинството од Македонците во Пирин се наклонети кон Тито и ќе ја одбијат Московската заштита. Пиринските Македонци се посебно чувствителни на мешањето во нивните национални права бидејќи тие не се препознаени како националност и бидејќи македонскиот им го замениле со бугарски јазик.

Посочено: емагазин