2019.12_ Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, Die Mazedonier in Griechenland und in Albanien

2019.12_ Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, Die Mazedonier in Griechenland und in Albanien

Федералната унија на европските националности, ФУЕН отпечати службена брошура во соработка со АГСМ (AGSM) во која се претставени словенските малцинства, со цел пошироката јавност да дознае повеќе за сите нив кои живеат низ цела Европа. Опфатени се 28 малцинства од словенската група кои членуваат во ФУЕН, меѓу нив и македонското во Албанија ,за кое се прави приказ каде живее, какви се неговите права, за неговите друштва, одбележувањето празници и слично. Како што може да се види брошурата е со одобрение на германското Министерство за Внатрешни Работи како под овластување на германското Собрание.

Прочитај повеќе.. https://vesnik-ilinden.com/