23.02.1934_Коминтерна – Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)

23.02.1934_Коминтерна - Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)

Документ од Коминтерната кој зборува за империјализмот на македонските соседи, за разграбувањето и теророт кој го вршеле во Македонија. На дното пишува и за македонски народ и македонска нација.