-0323 « 0000~_Diodorus Sicilius (за колежот на Хелените)

-0323 « 0000~_Diodorus Sicilius (за колежот на Хелените)

„… Хелените кои беа населени во Бактрија и Согдијана… слушнале дека кралот (Александар) починал од повредите, па се побунија против Македонците… По смртта на Александар тие беа масакрирани од Македонците …“

Диодор, летописец од Сицилија, по потекло Хелен.