1100+_Rouben Galichian – The Matenadaran Archive, Yerevan

1100+_Rouben Galichian - The Matenadaran Archive, Yerevan

На земјописната карта, Македонија јасно се гледа под Европа. На картата ги нема другите македонските соседи, со исклучок на Албанија која пак е дадена во Азија.

Посочил: Македонија на Македонците