1561_Claudius Ptolemy, Girolamo Ruscelli. Giuseppe М. Moletti – ’Ptolemaei Typus‘, Venice (Vincenzo Valgrisi)

1561_Claudius Ptolemy, Girolamo Ruscelli. Giuseppe М. Moletti - ’Ptolemaei Typus‘, Venice (Vincenzo Valgrisi)

Венецијанска земјописна карта на која целиот денешен Балкан е означен како Македонија.

 

Извор: Збирка David Rumsey