1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius – ‘Walachia, Servia, Bulgaria, Romania’, Amsterdam

1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius - 'Walachia, Servia, Bulgaria, Romania', Amsterdam

Повторно, како тоа толку “важната” Грција ја нема на повеќето земјописни карти при обележувањата на Македонија и нејзиното соседство.

Извор: Збиркa David Rumsey