0000~ « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

0000~ « 1858_Heinrich Kiepert - 'Imperium Romanum', London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Границите на Римското Царство за време на царот Октавијан Август. Македонија е одвоена област надвор од Ахаја, Хелас, Грција…


Извор: Збирка David Rumsey