1904_Adolf Stieler, B. Domann, C. Vogel – ’50. Balkan-Halbinsel‘, Gotha (Justus Perthes)

1904_Adolf Stieler, B. Domann, C. Vogel - ’50. Balkan-Halbinsel‘, Gotha (Justus Perthes)

Германска земјописна карта за Балканскиот Полуостров. И во самата легенда e наведено – Земја: Грција, Земја: Македонија, Земја: Албанија и Земја: Бугарија.

Извор: Збирка David Rumsey