1913_Esref Mehmed – ‘Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)

1913_Esref Mehmed - 'Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)

Турска земјописна карта или приказ од неколку карти за Македонија во древноста. На сите нив Македонија е одвоена од Грција.

Извор: Збирка David Rumsey