1933_Георги Трайчевъ – ‘Манастиритѣ въ Македония’, София

1933_Георги Трайчевъ - 'Манастиритѣ въ Македония', София

Многу писатели приклонети кон некоја од негаторските пропаганди не можеле да избегнат да не пропуштат податоци кои посредно зборуваат за фактичката македонско народносна самобитност.