1902.09.16_The New York Times – M. Sarafof Arrested

1902.09.16_The New York Times - M. Sarafof Arrested

„… Г. САРАФОВ УАПСЕН.

Општопознатиот Македонски Водач веќе некое време е во бегство.

ЛОНДОН, Грозд. 16.— Виенскиот дописник на The Daily Chronicle вели дека е добиена телеграма од Белград која објавува за апсење на Г. Сарафов, Претседателот на револуционерниот Македонски Комитет.
Сарафов се крие веќе подолго во изминатото време. …“

 

„… M. SARAFOF ARRESTED.
The Notorious Macedonian Leader Had
Been in Hiding for Some Time.
LONDON, Sept. 1G.—The Vienna corre-
spondent of The Daily Chronicle says a
telegram has been received from Belgrade
announcing the arrest of M. Sarafof, Presi-
dent of the revolutionary Macedonian Com-
mittee.
Sarafof had been in hiding for some time
past.

The New York Times
Published: September 16, 1902
Copyright © The New York Times …“

Посочил: Ѕале