1903.02.28_The Courier, p7, i7, Linkoln Nebraska

1903.02.28_The Courier, p7, i7, Linkoln Nebraska

„… војските се подготвуваат да налеваат на југ наводно за да ги исправат грешките врз Македонците и Албанците, но во суштина да го воспостават побарувањето од Русија да владее со Босфорот и австриското (барање) на таква територија која може да се смета за неопходна за воспоставување на уште едно добро пристаниште на Јадранот и други предности далечински погледнато во тој правец …“

1903.02.28_The Courier, p7, i7, Linkoln Nebraska

„… Иако самите Бугари настојуваат да го задушат македонското востание …“

“… Although the Bulgarians themselves are apparently endeavoring to suppress the Macedonian uprising …”

1903.02.28_The Courier, p7, i7, Linkoln Nebraska