1903.05.24_La Croix

1903.05.24_La Croix

„Веста за смртта на македонскиот водач Делчев е потврдена. Тој е, како што напомнавме, еден од најважните водачи.“