1903.09.01_Press, p5, vLX, issue11676, Nea Zealand

1903.09.01_Press, p5, vLX, issue11676, Nea Zealand-01

„… Разбивање на Македонците

Совети од Солун тврдат дека Сервет паша, со шест баталјони, јуришал на позицијата држени од три илјади Македонци кај Смилево. Илјада Македонци биле убиени, а останатите избегале пред да започне артилерискиот оган. …“

 

„… Rout of Macedonians

Advices from Salonika state Servet Pasha, with six battalions, stormed a position held by three thousand Macedonians at Smilevo. A thousand Macedonians were killed, and the remainder fied before the artillery fire. …“

 

Посочиле: МНА
Извор: Papers Past