1909.11.27_Deseret Evening News

1909.11.27_Deseret Evening News

„… ЈАЗИЧАР БАРА РАБОТА

Јас можам да разговарам многу различни јазици. Јас зборувам Германски, Унгарски, Словенски, Полски, Хрватски, Бохемиски, Бугарски, Македонски, и нешто Романски и Руски, …“