1911.11.26_Montgomery Advertiser, Alabama, US

При обработува на бројчаностите за доселениците во Бирмингам, Алабама, весникот ги наведува Македонците како самостоен народ, напоредно со Бугари, Грци… и сите други. Ниту еден од наведените не е земјописен поим, сите наведени денес се самостојни нации.

 

Посочил: Саша Узунов
Извор: The Montgomery advertiser