1912.10.18_The Brooklyn Daily Eagle, p11

1912.10.18_The Brooklyn Daily Eagle, p11

„До денешно време во Солун, Пела или Едеса (Воден з.н.) се зборува дека Македонија никогаш не била дел од Грција, туку дека Грција била дел од Македонија! И ова е вистина. Македонците никогаш не беа Грци. Македонската империја под водство на Филип и проширена од Александар ги освоила Грција, Тракија, Египет, Сирија, Мала Азија, Месопотамија, Вавилонија, Асирија, најголем дел од Ерменија и териториите на денешна Персија (Иран тогаш го носи името Персија), Западна Индија и Централна Азија на север дури до Аралското Море.“

„Веројатно Македонија повторно ќе се издигне! Таа не може да го направи тоа сè додека Турција го владее Босфорот“ – дополнува во написот со наслов Вокс енд Токс (Walks and Talks) новинарот Јулиус Чемберс.

 

Посочил: Портал Денешен
Извор: Newspapers.com