1914.05.25_Harrisburg Telegraph

1914.05.25_Harrisburg Telegraph

„… Служби во чест на Св. Кирил и Методиј двајца светители кои ги преобразиле македонскиот и бугарскиот јазик (јазици) во нивниот сегашен облик беа држени во околиските бугарски и македонски цркви …“