1920.02.10_The Guradian, p5

1920.02.10_The Guradian, p5-01

Во прегледот на книгата „Тракиското прашање“ во низа од наброени тези се заклучува дека нема поврзаност помеѓу средновековното бугарско кралство со современата бугарска држава. Во средновековното бугарско кралство не се зборувало на „Славјански“ јазик. Тие подоцна го презеле македонското славјанско нарече од Македонските Славјани кои во 9тиот век ги освоиле и кои станале преовладувачка националност. Така во 865 кога преминале во христијанство прифатиле превод на Библијата и Литургијата на наречјето од Македонските Славјани.

Ова е уште еден доказ дека современите Бугари пред да станат Бугари, во основа биле Македонци.

 

Посочил: Саша Узунов