1941.05.09 « 1991.05.09_The Jewish Herald « Rhode Island Jewish Herald, US

1941.05.09 « 1991.05.09_The Jewish Herald « Rhode Island Jewish Herald, US

„Владеењето на теророт против Евреите во Македонската покраина во Грција бил организиран од терористичкиот водач, Иван Михајлов“.

Весникот „Rhode Island Jewish Herald“ дава преписи на стари вести од истиот датум пред 50 години кои излегувале во весникот „The Jewish Herald“. Меѓу другото и кратка статија во која крвникот Ванчо Михајлов од еврејскиот весник бил наведен како – организатор на теророт против Евреите во беломорска Македонија.

 

Посочил: Форум Македонска Вистина