1984.10.15_The Canbera Times

1984.10.15_The Canbera Times

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СТРЕМАТ ЗА НАЦИОНАЛНИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ГРЦИЈА

ПРОГЛАС НА БАРАЊАТА ОД МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА ПОД ГРЧКО ВЛАДЕЕЊЕ ЗА ЧОВЕЧКИ И ЕТНИЧКИ ПРАВА