1918_Македонци во фолклорна облека

1918_Македонци во фолклорна облека

Слика од светската штампа под која стои: „Македонци во фолклорна облека“. И покрај силната политичка негаторска пропаганда од нашите соседи која се одразувала на односот на светската штампа кон Македонците, големата присутност на употребата на зборот Македонци укажува за националната раздвоеност на Македонците на ниво на народ.