1941~1949.06.26_Raids by Greek Terrorist

„… ПРОГОНИ ОД ГРЧКИ ТЕРОРИСТИ

Лондон, Жетвар 26 (A.A.P)
Оптужбите во Југословенскиот печат дека банди од Грчки Е.Д.Е.С под команда на Генерал Зервас, спроведуваат терор програма против Македонците, подигнаа стравови дека може да настанат сериозни меѓународни компликации.
Извештаите тврдат дека бегалците идат преку Скопје, (порано Ускуб) во Србија, со приказни дека се истерани од своите домови со грабеж и насилство. …“

Посочил: Оливера RepublicOf Macedonia