1903.09.24_The National Tribune, p3

Вероучение - Поука 03

Уште една новинарска статија која укажува за склоноста (тенденцијата) за отстранувањето на Македонија од званичната документација.

„Во дописите од Константинопол постојано се спомнува Македонија. Нашите читатели ќе имаат големи тешкотии да ја најдат на мапата, бидејќи македонското име исчезна од светската политичка историја пред векови.“

 

Посочил: Портал Македонска Нација