1806_Placido Zurla, Fra Mauro – ‘Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)

1806_Placido Zurla, Fra Mauro – 'Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)
Цела Грција е означена како Албанија. Средината на полуостровот е Македонија. На север средина Србија на исток Бугарија.

Необичноста на земјописнава карта е што страните се обратно свртени – север долу, југ горе, исток лево, запад десно.

Извор: Збирка David Rumsey