1828_Aaron Jr. Arrowsmith – ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London

1828_Aaron Jr. Arrowsmith - ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London

„… Македонија во времето на создавање на картата на север ги вклучува Качаник, Скопје, Куманово, на исток – Ќустендил, Дупница, Неврокоп (денес Гоце Делчев), Драма. На запад до Ресен, на југ до Платамона. …“

 

Извор: Збирка David Rumsey