1887_Jacob Skeen – ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville

1887_Jacob Skeen - ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville

Земјописна времеследна карта. Македонија го зафаќа широкиот простор од средишнината на полуостровот, Грција на југ означена со друга боја. Тесалија помеѓу како гранична територија.

 

Извор: Збирка David Rumsey