1850-1900 « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Graecia’, Berlin (Dietrich Reimer)

1850-1900 « 1903_Heinrich Kiepert - 'Graecia', Berlin (Dietrich Reimer)

Карта за Грција при крајот на Турското Царство (времето на создавање на картата). Очигледно е дека авторот со исклучок на Халкидик, Македонија не ја сметал како дел од Грција, така што ја оставил надвор од земјописната карта.

Извор: Збирка David Rumsey