1918_George Soteriadis – ‘Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor’, London

1918_George Soteriadis - 'Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor', London

Познат грчки писател, иако пристрасен, со очигледно прилагодувани бројки, сепак не избегнал да спомене силно присуство на Македонски Славјани во беломорска Македонија, кои на места во својата книга ги разликува од Бугарите. Исто така во книгата признава постојана демографска измена со доселување грчко и иселување на славјанско население.

Посочиле: DragonGirl и Achilles Deltaс