1946.05_National Geographic, Staff Artist Sundberg (disputed areas)

1946.05_National Geographic, Staff Artist Sundberg (disputed areas)-01

„Колку ќе оди за Југославија, Грција и Бугарија, или дали таму ќе биде НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА?

Една година после Втора Светска Војна како една од спорните територијални точки во Европа, е ставена југословенско-македонската граница кон грчката држава. Од краткиот опис кој завршува со прашањето „дали таму ќе биде независна Македонија?“ може да се заклучи дека во тогашната светска политика била пошироко позната разгледуваната можност за самостојна македонска држава, надвор од Југославија или било која друга држава.