1918_British philological ethnographical map of central & south eastern Europe

1918_British philological ethnographical map of central & south eastern Europe

Како што може да се види во оваа земјописна карта македонскиот јазик е означен со посебна боја на просторот од беломорска, вардарска и пиринска Македонија.

Притоа не само што е наведен како посебен јазик, туку во легендата е ставен во одделот на европските самостојни староседелски јазици.

Извор