1912_Th. Weinreb – ‘Balkan Aspirations’

1912_Th. Weinreb - 'Balkan Aspirations'

Територијалните претензии на балканските држави Бугарија, Грција, Србија и Романија. Претензиите на Бугарија, Грција и Србија се пресекуваат на просторот од Македонија.
Тогашните грчки претензии денес се скоро целосно остварени со три неостварени исклучоци – Цариград, независноста на Кипар и неосвоениот јужен дел од Вардарска Македонија.