1947+_Bošković – ‘Atlas of modern Geography’

1947+_Bošković - 'Atlas of modern Geography'

Дали и ние Македонците да се повикаме на Бледскиот југословенско-бугарски договор како што сите се повикуваат на определени привремени проекции како на пример Санстефанска, Призренска и слично!? Зошто да не бидеме дрски како сите наоколу и да бараме од бугарските власти да си го исполнат ветеното од нивната дипломатија со договорот во Блед, Словенија, 1947 година!?