1821-1833 « 1973_Douglas Dakin – ‘The Greek Struggle for Independence 1821-1833’

1821-1833 « 1973_Douglas Dakin - 'The Greek Struggle for Independence 1821-1833'

„… Овие трупи беа поддржани од нерегуларна коњаница, која вклучуваше Срби, Бугари и Македонци, под водство на Хаџихристос …“