0800+ « 2006_ Florin Curta – Cambridge – ‘Southeastern Europe in the Middle Ages 500 – 1250’

0800+ « 2006_ Florin Curta - Cambridge - 'Southeastern Europe in the Middle Ages 500 - 1250'

„… Црковнословенскиот пишан јазик на Светите браќа Кирил и Методиј најверојатно е заснован на македонскиот говор којшто се употребувал во нивниот роден град Солун и околината …“

Два од четирити најпознати Старо Црковно-Славјански ракописи произлезени во 11 век се сигурни дека се од Македонско потекло.

 

Посочил: Форум Македонска Вистина