1100-1250_Robert Fossier – ’The Cambridge illustrated history of the Middle Ages‘, Cambridge

1100-1250_Robert Fossier - ’The Cambridge illustrated history of the Middle Ages‘, Cambridge

„… Во времето на првиот Нормански напад на Албанија, ние веќе најдуваме од Македонски Словени, Турци, Сарацени, Руски Варангинци и Нормански контингенти во царската војска. …“

Посочил: Пољакот од Македонија