1869_Arthur Gobineau – ‘Histoire des Perses’, vII, p359, Paris

1869_Arthur Gobineau - 'Histoire des Perses', vII, p359, Paris

„ Македонците никако не биле Грци. Ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, тракиското и пеонското население, со кои се граничеле но не со историјата на хеленските градови – држави.
Пајонците исто така се укрстуваат и тие се дел од древните Македонци. “

Жозер Артур Гобино

Внесете мислење

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *