1906_H.N. Brailsford – ’Macedonia – Its Races and Their Future‘, p96

1906_H.N. Brailsford - ’Macedonia - Its Races and Their Future‘, p96

„… Под третиот цар, Самоил, источните покраини беа изгубени, но Империјата остана цврсто сместена на запад, со главен град Охрид, каде ја задржа својата независност до 1018 година. Така, определено беше македонска држава, а Охрид се здоби со традиција на македонските словени сентиментален престиж што тој сè уште го задржува. …“

 

Посочил: Кукузел