1964_Keith Brown – ‘Loyal unto Death, Trust and Terror in Revolutionary Macedonia’

1964_Keith Brown - 'Loyal unto Death, Trust and Terror in Revolutionary Macedonia'

Гоце Делчев : “…Ние ќе работиме за Македонија, ние Македонците имаме многу душмани, и треба да се бориме против сите тие. Најпрвин врховистите се наши душмани. Тие се лојални слуги на Крал Фердинанд, и иако се Македонци, не работат за Македонија, туку за него..”.