1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann - 'The Penguin Atlas of World History'

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски. Од него настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван јазик на Балканот и сите Словени.