1885.10.05_Chester Times, Chester, Pennsylvania

1885.10.05_Chester Times, Chester, Pennsylvania

„… Ако стане пошироко познато или верувано, дека војската постои само на хартија, Србите, Албанците, Македонците и Грците ќе се кренат како еден човек. …“

 

Посочила: DragonGirl