1903.08.11_The New York Times – Christians in Turkey

1903.08.11_The New York Times - Christians in Turkey

„… Македонците претежно народ од земјоделци и работници не бараат независност туку автономија – право да се управуваат себе си да имаат глас во нивното сопствено владеење. …“

Посочила: DragonGirl