1905.03.22_Evening Post, Volume LXIX, Issue 68, p5

1905.03.22_Evening Post, Volume LXIX, Issue 68, p5

„… БЕЗРЕДИЈА НА БАЛКАНОТ.
ТУРЦИТЕ И ГРЦИТЕ ЗДРУЖЕНИ.

Во Софија превладува вознемиреност за тоа што Турците и Грците се здружени против Бугарите и Македонците. …“

 

Посочила: DragonGirl