1905.12.05_Wanganui Herald, Volume XXXIX, Issue 11731, p7

1905.12.05_Wanganui Herald, Volume XXXIX, Issue 11731, p7

„… БУГАРИЈА И ТУРЦИЈА

КОНСТАНТИНОПОЛ, Снежник 4.

Бугарија ја обвинува Турција дека е во дослух (им прогледува н.з.) за грчките колежи врз Бугари и МАКЕДОНЦИ. …“

 

Посочила: DragonGirl