1909.08.28_The Washington Post, p2

1909.08.28_The Washington Post, p2

За Сандански, за Македонија на Македонците, но не под Бугарите, туку попрво под Турците. За заедничката борба на Македонците и Бугарите против наметливоста на Грците дури и во сојуз со Турците.

Посочила: DragonGirl