1912.12.14_Caras y Caretas, núm741, Buenos Aires

1912.12.14_Caras y Caretas, núm741, Buenos Aires

И во далечната Аргентина се правело разлика меѓу Македонци и Бугари. Под сликата стои: „Македонци бунтовници на границата се борат на страна на Бугарите“.

 

Посочил: Види Види