1916.05.04_The Lethbridge Herald, p33, Alberta

1916.05.04_The Lethbridge Herald, p33, Alberta

Веста известува дека во тоа време бугарската војска значително пораснала со присилно мобилизирање на „Турци, МАКЕДОНЦИ, Грци, Евреи и Романци и Срби“.

 

Посочила: DragonGirl