1919.07.31_Courier Democrat, Langdon (North Dakota)

1919.07.31_Courier Democrat, Langdon (North Dakota)

Бугарската суровост кон Македонците може да се види и од ова американско новинарско известување. После војната комисиски било утврдено дека во текот на три години бугарско владеење од I Светска војна во Источна Македонија преку глад и лош однос македонското население било намалено за 100 000 жители од кои 32 000 починати (останатите најверојатно се иселиле).

 

Посочил: Ѕале